In solidarity with Palestine

7dec - door admin - 0 - Over Children - Minors - convicted Nieuws

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Inline afbeelding 2

Turmoil will come to the Middle-East! Trump approved that Al-Quds is the capital of the Zionist state of Israel!

Now it’s time to show solidarity with the Palestinian people and fund the campaign to bring them before the ICC court in Den Haag.

Watch the following Documentary and donate:

An impressive documentary about Palestinian Children in Jail or under fire. The film is made under difficult circumstances and is a fair and truthful account of what is happening in Palestine. The world is watching and undertaking no effort to stop this violation of Human Rights and Children.

https://www.gofundme.com/palestina

Het aanpakken van  oorlogsmisdaden van de  koloniale staat, Israël schend de mensenrechten door Palestijnse minderjarige kinderen op te sluiten in gevangenissen, zonder proces. De kinderen zitten vaak jaren in de gevangenis, totdat zij de leeftijd van 16 bereiken en berecht mogen worden

-~Het doel is om alle mensenrechtenorganisaties en internationale juristen te  verenigen door de  Stichting (Sheikh Hasan Stichting voor Cultuur en Wetenschap) en www.stopdebezetting.org om een zaak aan te spannen bij het ICC, en/of regionale tribunalen en/of ICC-lidstaten door de families van de slachtoffers. De staat Israël moet gestraft worden voor het schenden van kinder en mensenrechten in de waarste zijn van het woord! Deze actie is om de kosten te dekken van het indienen van deze zaak, getuigen oproepen en reiskosten.

Addressing war crimes of the colonial state of Israel who violates human rights by imprisoning Palestinian minor children in prisons, without trial. The children often sit in prison for years, until they reach the age of 16 and can be tried

– ~ The aim is to unite all human rights organizations and international lawyers through the Foundation (Sheikh Hasan Foundation for Culture and Science) and www.stopdebezetting.org to start a case at the ICC, and/or regional tribunals and/or ICC – Member States by the families of the victims. The state of Israel must be punished for violating children and human rights in the truth of the word! This action is to cover the costs of filing this case, summoning witnesses and travel expenses.

Bron: Youtube, Go and Fund me

Share This: