cq9传奇电子

网站cq9传奇电子收藏夹设为cq9传奇电子
标准文献 STANDARD DOCUMENT
行业新闻
您当前位置:网站cq9传奇电子 >> 标准文献 >> 详情内容

水泵主要材料的耐腐蚀性能供参考

时间:2015-10-9 来源:浙江扬子江泵业有限公司

 • 水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)

  介质 浓度
  (%)
  聚丙烯 浓度
  (%)
  A B C
  25°C 50°C 20°C 60°C
  硫酸 60   <30 Χ
  硝酸 25   20 Ο
  盐酸 <36   <38
  氢氟酸 35   40 Χ
  醋酸 <80   <20 Ο
  氢氧化钠 100    
  重鉻酸钾 25    
  臭水   Χ     Ο Χ
  乙醇     <50
  丙酮     10 Ο  
  四氯乙烷   Ο     Ο Χ
  氟利昂22       Ο Ο
  漂白液 CL13%   CL12.5% Ο Ο
  电镀液       Ο Χ
  照相液      

   

  介质 浓度
  (%)
  不锈钢 浓度
  (%)
  陶瓷
  25°C 50°C 25°C 50°C
  硫酸 <5 Χ  
  硝酸 70  
  盐酸   Χ    
  氢氟酸   Χ   0~100 Χ  
  醋酸 <20  
  氢氧化钠 70   Ο Χ
  重鉻酸钾 40~60 10~20
  臭水   Ο    
  乙醇    
  丙酮      
  四氯乙烷 50  
  氟利昂22      
  漂白液 CL12% Χ    
  电镀液        
  照相液      

  注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。

  PVDF的物理机械性能

  性能 单位 按照
  密度 g/cm3 1.75-1.79
  比度 cm3/g 0.56-0.75
  熔点范围 0c 155-170
  折光率 n25D 1.42
  成型收缩率 % 2-3
  拉伸强发(屈服) Mpa 28-41
  拉伸强发(断裂) Mpa 31-52
  伸长率(断裂) % 100-400
  冲击强度(无缺口) KJ/m 107-214
  压缩强度 Mpa 55-69
  硬度(邵氏D)   70-80
  耐磨 mg/1000r 7.0-9.0
  极限氧指数(l0 I) % 44
  燃烧速率   V-D
  电阻率 u194 1.0x10 15
  介电常用数 10 31 CYCles 9.7

  聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能

  化学介质 浓度
  (%)
  高使用温度℃ 化学介质 浓度
  (%)
  高使用温度℃ 化学介质 浓度
  (%)
  高使用温度℃
  盐酸 36 135 氢氧化氢 <10 85 乙醇   135
  硫酸 <60 120 氢氧化氢 50 50 乙醚   50
  硫酸 80-93 95 碳氧化铵   110 甲醛 37 50
  硫酸 90 65 碳氧化钙   135 丙酮 10%水溶液 50
  硝酸 <50 50 碳酸纳 水溶液 135 水溶液 95
  磷酸 <85 135 碳酸氢钠 水溶液 120   75
  磷酸 85 110 氨水   110 苯胺   50
  醋酸 10 110 盐水   135 甲苯   85
  醋酸 80 80 磷酸氢钠 水溶液 120 苯酚   50
  醋酸 100 50 磷酸钙 水溶液 135 氯苯   135
  三氯醋酸 <10 95 氧化钙 水溶液 135   95
  三氯醋酸 50 50 氧化钾 水溶液 135 氯甲烷   135
  草酸   50 氧化铵 水溶液 135 三氯甲烷   50
  苯磺酸 水溶液 50 三氧化铁 水溶液 135 四氯化碳   135
  氢氟酸 40-100 95 硫酸亚铁 水溶液 135 氯乙烷   135
  氢氟酸 40 120 硫酸铵 水溶液 135 1.2三氯乙烷   135
  氢溴酸 50 130 硫酸铵 水溶液 135 1.1.2三氯乙烷   65
  过氧酸 10 95 硝酸钠 水溶液 135 四氯乙烷   120
  过氧酸 70 50 磷酸铵 水溶液 135 氯乙烯   95
  次氯酸纳 6-15 95 尿素 水溶液 120 三氯乙烯   135
  氯酸钾   100 二氧化碳   80 二氯乙烯   110
  铬酸 <40 80 二氧化氯   75 天然气   135
  铬酸 50 50 二氧化氯   65 燃料油   135
  高猛酸钾   120 元素 95 石蜡油   120
  过氧化氢 <30 95 元素 65      
  过氧化钠   95 元素 65      


  氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)

      温度,℃  
  介质 浓度% 25 200 介质 浓度% 温度,200 ℃
  硫酸 0-100 甲酸  
  发烟硫酸   醋酸(乙酸) 0-冰
  硝酸 0-100 醋酸  
  发烟硫酸   丙酸    
  盐酸   丙烯酸      
  磷酸   丙烯酸酐   √(沸点)
  氢氟酸   甲基丙烯酸   √(沸点)
  氢溴酸   丁酸  
  氢碘酸   辛酸  
  氢氰酸   月桂酸  
  亚硝酸   软脂酸  
  亚硝酸   硬脂酸  
  氯酸   油酸  
  次氯酸   亚油酸  
  高氯酸   松香酸  
  四磷酸   脂肪酸    
  碳酸   氯醋酸  
  铬酸   乳酸  
  硅酸   草酸(乙二酸)  
  硼酸   富马酸  
  砷酸   柠檬酸  
  硒酸   烟酸  
  氟硅酸            
  氟硼酸            
  氯磺酸            
  王水            
  混酸            

  cq9传奇电子  

  介质 浓度% 温度,200 ℃
  氢氧化钠  
  氢氧化钾  
  氢氧化铵  
  氢氧化镁  
  氢氧化钙  
  氢氧化铝  
  氢氧化钡  
  氢氧化铁  
  氢氧化亚铁  
  镍盐  
  硫酸镍  
  硝酸镍  
  氯化镍  
  锌盐  
  硫酸锌  
  硝酸锌  
  氯化锌   √ 

 

产品导购